Resterende rechten

van de heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke

Resterende heerlijke rechten

Oorspronkelijk was heerlijkheid het recht van een particulier (de heer) om binnen een bepaald gebied (de heerlijkheid) overheidsgezag uit te oefenen. Aan dit recht waren heerlijke rechten verbonden, zoals het heerlijk visrecht, heerlijk jachtrecht etc. In 1795 werden de heerlijke rechten afgeschaft, maar later gedeeltelijk hersteld door Koning Willem I. Het recht op overheidsgezag was echter voortaan aan de gemeente, waardoor heerlijkheden nog slechts in een territoriale betekenis bestaan. Tevens kunnen er tegenwoordig nog een aantal van de ooit aan heerlijkheden verbonden rechten bestaan. In de moderne betekenis dient het begrip 'heerlijkheid' te worden opgevat als een goederencomplex waartoe de nog bestaande heerlijke rechten over een bepaald grondgebied (de heerlijkheid) behoren, al dan niet met de bijhorende grond in eigendom.

Ook enkele aan de heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke verbonden heerlijke rechten hebben de tand des tijds overleefd. Tegenwoordig zijn de nog bestaande en uitgeoefende rechten: het recht van grasetting (schapendrift), het recht van beplanting der wegzijkanten, het recht op kerkgestoelte en het heerlijk visrecht. De eigenaresse van de heerlijkheid komt ook het heerlijk veerrecht toe. Dit recht kan momenteel niet worden uitgeoefend, aangezien dit 'slapend' is: het water waarover eertijds een veer overstak is tussen 1298 en 1400 ingepolderd.

Aan de heerlijkheid Baarsdorp is al zeker 500 jaar een wapen verbonden. Dit wapen wordt ook gebruik voor de heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke, aangezien Sinoutskerke geen eigen historisch wapen heeft. Het wapen wordt ook genoemd in de Nieuwe Cronyk van Zeeland uit 1696 van Mattheus Smallegange. Hoewel het recht op het wapen geenszins een heerlijk of oneigenlijk heerlijk recht is, staat het wapen ter volledigheid hieronder afgebeeld.

U doneert aan : Heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...