mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Schapendrift

heerlijke rechten

Het recht van schapendrift in Sinoutskerke en Baardorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd. Taalkundig is het woord 'etting' afgeleid van 'eten' en moet worden opgevat als 'doen eten'. In dit geval dus van hetgeen groeit langs de wegen in Sinoutskerke en Baarsdorp, door schapen.

Het recht komt doorgaans toe aan één gerechtigde en geeft een doorgaand recht van beweiding. Het is derhalve niet beperkt tot bepaalde jaargetijden. Eigenaren van dit recht zijn vaak kerkelijke gemeenten en particulieren. Meestal komt het recht voor als heerlijk recht van (voormalige) Zeeuwse ambachtsheerlijkheden, zoals Sinoutskerke en Baarsdorp. Vaak hangt dit samen met een beplantingsrecht van bijvoorbeeld dijken, wegzijkanten etc.

In Zeeland was de ambachtsheer tevens eigenaar van alle grond die binnen het ambachtsheerlijke gebied lag. Later zijn hiervan percelen grond verkocht, waarna de ambachtsheer eigenaar bleef van de dijken en zijkanten der wegen. Dit was ook in Sinoutskerke en Baarsdorp het geval: Voorgaande eigenaren hadden letterlijk kilometers aan dunne stroken wegzijkanten in hun bezit. Deze wegzijkanten zijn tussen 1980 en 2000 allemaal verkocht.

Het recht van schapendrift is echter zeer regelmatig nog uitgeoefend, ook na verkoop van de grond. De laatste keer was in 2008. In verband met kostenbeheersing is dit wel met slechts een paar schapen gedaan. De Stichting stelt zich tot doel dit eeuwenoude heerlijke recht in leven te houden voor toekomstige generaties.

Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!