mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Mogelijkheden huur

heerlijke rechten

  • Etting


  • Te huur (pacht): De gras-etting of schapendrift langs de wegen en wegelingen binnen het gebied van de Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp.

    Het recht van etting, of schapendrift, is een weiderecht van schapen. Dit komt toe aan één gerechtigde en geeft een doorgaand recht van beweiding. Het is derhalve niet beperkt tot bepaalde jaargetijden.


  • Eendenkooi


  • Indien u eigenaar bent van grond in Baarsdorp of Sinoutskerke, kunt u voor 5 jaar het recht huren daar een eendenkooi op te mogen installeren. Het recht van afpaling is daarbij inbegrepen.

    Let wel: voor het gebruik van de eendenkooi heeft u naast toestemming van ons ook toestemming nodig van het Ministerie van Justitie.

    Klik hier om contact met ons op te nemen over het huren van het recht van schapendrift of over de mogelijkheid tot het oprichten van een eendenkooi.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!