mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Verlijbrief

heerlijke rechten

Een verlijbrief, ook wel charter genoemd, is een akte waarmee formeel de eigendom van heerlijke rechten en daarbij behorend onroerend goed werd overgedragen. In Zeeland werden verlijbrieven uitgegeven door de Graaffelijkheid, later de Gecommitteerde Raden van de Staten 's Lands en de Graaffelijkheid van Zeeland geheten.

In het geval van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp zijn vele van dit soort documenten uitgegeven, omdat er in het verleden meerdere en wisselende eigenaren waren. Tegenwoordig is er nog maar een eigenaar, die zijn rechten terug voert op drie verlijbrieven, die alle 3 in het heerlijkheidsarchief zijn opgenomen.

Een van deze verlijbrieven kunt u bekijken door hier te klikken. Het betreft een akte van 18 juli 1787, waarin Jan Hendrik Eversdijk verlijd wordt met een deel van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp.

In verlijbrieven werden de heerlijke rechten doorgaans niet specifiek genoemd. Er werd volstaan met aan te geven dat iemand gerechtigd was tot een bepaald gebied met ambachtsrecht en ambachtsgevolgen. Dat is ook het geval in de verlijbrieven in het heerlijkheidsarchief. De genoemde 'ambachtsgevolgen' zijn de heerlijke rechten. In latere (notariƫle) aktes werden de rechten vaak wel genoemd.

 

Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!