mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Recht van kerkgestoelte

heerlijke rechten

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.

Vele rechten van kerkgestoelte zijn vaak ontstaan in de 17e en 18e eeuw, bijvoorbeeld bij herinrichting van een kerk, en de (ambachts)heer (die rechthebbende was op het collatierecht, maar soms ook eigenaar van het kerkgebouw zelf was) een herenbank in de kerk liet plaatsen. Door de plaatsing van de bank verkreeg de heer een zakelijk recht om een gestoelte in de kerk te hebben.

Tot de afbraak van de kerk van Baarsdorp in 1882 en tot de afbraak van kerk van Sinoutskerke in 1906 werd het recht van kerkgestoelte uitgeoefend. In de linkerfoto ziet u het interieur van de kerk van Baarsdorp, met links achterin de herenbank. Met de afbraak van de kerken werd de uitoefening van dit recht een onmogelijkheid. Niettemin blijft de eigenaresse van dit recht gerechtigd om een gestoelte te plaatsen in kerk, mocht deze in de toekomst binnen de grenzen van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp worden gebouwd.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!