mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Schapendrift

heerlijke rechten

Het recht van schapendrift in Sinoutskerke en Baardorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd. Taalkundig is het woord 'etting' afgeleid van 'eten' en moet worden opgevat als 'doen eten'. In dit geval dus van hetgeen groeit langs de wegen in Sinoutskerke en Baarsdorp, door schapen.

Het recht komt doorgaans toe aan één gerechtigde en geeft een doorgaand recht van beweiding. Het is derhalve niet beperkt tot bepaalde jaargetijden. Eigenaren van dit recht zijn vaak kerkelijke gemeenten en particulieren. Meestal komt het recht voor als heerlijk recht van (voormalige) Zeeuwse ambachtsheerlijkheden, zoals Sinoutskerke en Baarsdorp. Vaak geldt op dezelfde percelen tevens een beplantingsrecht. In het geval van Sinoutskerke en Baarsdorp geldt dat dit plantrecht nog steeds levend is.

Circa eens per decennium wordt dit recht nog uitoefend. Door uitoefening blijft dit unieke oud-Zeeuws gebruik bestaan en komt het niet te vervallen. De laatste keer was in 2008. De uitoefening geschiedt sinds de jaren '60 met slechts enkele schapen. Op die manier blijven de kosten beperkt en ondervinden de eigenaren van de grond geen hinder. De Stichting stelt zich tot doel dit eeuwenoude heerlijke recht in leven te houden voor toekomstige generaties. Zij doet dit door het uitoefenen van het recht van schapendrift te combineren met allerlei culturele activiteiten. Hierdoor leren nieuwe generaties over de geschiedenis van hun woonomgeving en over de schapendrift in het algemeen.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!