mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Heerlijk visrecht

heerlijke rechten

Het heerlijk visrecht is het zakelijk recht om met uitsluiting van anderen te vissen in water dat aan anderen in eigendom toebehoort. Binnen het ambachtsheerlijke gebied van Sinoutskerke en Baarsdorp geldt dit recht sinds 's-mensen heugenis.

In de praktijk betekent dit dat degene die in Sinoutskerke of Baarsdorp wil vissen toestemming hiervoor dient te vragen aan de eigenaar van het heerlijk visrecht. Dit geldt ook voor degenen die eigenaar zijn van de grond waarop het water ligt. In de onderstaande afbeelding ziet u een kaart van de heerlijkheid uit 1745 geprojecteerd over de huidige kaart van het poelgebied. Binnen de rode lijnen geldt het heerlijk visrecht.


Het visrecht is expliciet gehandhaafd in de akte van toedeling van de Ruilverkaveling De Poel-Heinkenszand met de volgende tekst: "Eigenaar van het visrecht in de ambachtsheerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp: **, winkelier te Goes, **, geboren ** 1910, gehuwd met **. Het visrecht, voor zover dit aan verkoper toebehoort en zoals het vanouds wordt uitgeoefend in de Ambachtsheerlijkheid van Sinoutskerke en Baarsdorp".


Het visrecht wordt nog steeds zeer regelmatig uitgeoefend en vertegenwoordigt een deel van de heerlijkheidsgeschiedenis van Sinoutskerke en Baarsdorp.
Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!