mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Heerlijk visrecht

heerlijke rechten

Het heerlijk visrecht is het zakelijk recht om met uitsluiting van anderen te vissen in water dat aan anderen in eigendom toebehoort. Binnen het ambachtsheerlijke gebied van Sinoutskerke en Baarsdorp geldt dit recht sinds 's-mensen heugenis.

In de praktijk betekent dit dat degene die in Sinoutskerke of Baarsdorp wil vissen toestemming hiervoor dient te vragen aan de eigenaar van het heerlijk visrecht. Dit geldt ook voor degenen die eigenaar zijn van de grond waarop het water ligt. In de onderstaande afbeelding ziet u een kaart van de heerlijkheid uit 1745 geprojecteerd over de huidige kaart van het poelgebied. Binnen de rode lijnen geldt het heerlijk visrecht.

In 1925 is het heerlijk visrecht door de toenmalige eigenaren van de ambachtsheerlijkheid verkocht, waardoor dit is losgeraakt van de heerlijkheid.

Het visrecht wordt nog steeds zeer regelmatig uitgeoefend en vertegenwoordigt een deel van de heerlijkheidsgeschiedenis van Sinoutskerke en Baarsdorp.
Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!