mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Heerlijkheidswapen

heerlijke rechten

Het wapen van de heerlijkheid Baarsdorp

  • Wapen van de Heerlijkheid Baarsdorp
  • Omdat de ambachtsheerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke sinds de zestiende eeuw dezelfde eigenaren deelden, werd er doorgaans gesproken en geschreven over de ambachtsheerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp. Zo wordt reeds op de oudste steenrol van Bewesten Schelde van circa 1510 'Synoutskercke ende Baersdorp' als één heerlijkheid vermeld.

    Toch is er van oudsher voor ieder van beide plaatsen een afzonderlijk gerecht en bestuur geweest. Baarsdorp en Sinoutskerke hadden derhalve hun eigen schouten en schepenen en waren afzonderlijke juridische entiteiten.

    Het wapen van de Heerlijkheid Baarsdorp wordt beschreven als “in sabel een dwarsbalk van zilver, over alles heen een schuinkruis van keel”.

     

Oorspronkelijk was dit het wapen van het geslacht van Baersdorp, een zijtak van het geslacht van Borssele. Het wapen van het geslacht van Borssele is ook terug te zien in het wapen van Baersdorp. Nadat het geslacht van Baersdorp was uitgestorven bleef het wapen in gebruik als wapen van de heerlijkheid Baarsdorp.

Op 31 juli 1817 is het wapen bevestigd door de Hoge Raad van Adel voor de in 1816 opgeheven gemeente Sinoutskerke en Baarsdorp. Van de Heerlijkheid Sinoutskerke is in geen enkele oude beschrijving een wapen gevonden, en aan te nemen is dat zij nooit een wapen heeft gehad.


Gebruik

Een heerlijkheidswapen is iets anders dan een familiewapen. In het verleden kwam het wel eens voor dat een familiewapen later een heerlijkheidswapen werd, zoals in het geval van het wapen van Baarsdorp. In Nederland is het usance dat bezitters van heerlijkheden het wapen daarvan als hartschild of als vrijkwartier bij hun familiewapen voegen. Bij verlies of verkoop van zo'n heerlijkheid verdwijnt een dergelijk schildje of vrijkwartier weer.