TOEKOMSTVISIE

Ambachtsheerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp

Een toekomst voor historische instellingen

In de eenentwintigste eeuw zetten de historische instellingen van de ambachtsheerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp de stap naar de moderne tijd. Waar elders in Nederland ambachtsheerlijkheden een uitstervend fenomeen zijn, tracht onze Stichting middels allerlei activiteiten een moderne invulling te geven aan heerlijkheden die bijna 800 jaar oud zijn.

Een eerste stap daarin is gezet door het starten van deze website. Er is geen enkele ambachtsheerlijkheid in Nederland, die een eigen website heeft. Wel wordt de ambachtsheerlijkheid Kloetinge uitgebreid vermeld op de website van de Vicariestichting De Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. De meest bekende 'heerlijkheid' is Mariënwaerdt, die ook een uitgebreide website heeft. Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat de heerlijkheid Mariënwaerdt als zodanig niet meer bestaat: het is een landgoed met de naam heerlijkheid, en geen complex van immateriële vermogensrechten.

Ambachtsvrouwe Sinoutskerke en Baarsdorp
Ondertekening van het beleidsplan door ambachtsvrouwe M.J. van Huykelom van de Pas.

Opbouw van een community

De vervolgstap, die in 2019 genomen wordt is het verder uitbouwen van de kennisbank op de website en het vergroten van de online aanwezigheid. Het doel is in 2019 een zogenaamde 'community' te bouwen op Facebook, middels een eigen Facebookpagina. Met deze online community kan het aantal mensen dat nu deelneemt aan onze activiteiten in het voormalig ambachtsheerlijke gebied, toenemen.

Behalve online, wordt er ook offline gewerkt aan de uitgangspunten van ons toekomstbeleid.

Uitbreiding en opleiding van het vrijwilligersapparaat maakt daar deel van uit. Indien u iets wil toevoegen aan onze activiteiten, kijk dan regelmatig op onze vacaturepagina en neem contact op.

Uitbouwen bekendheid

Bewoners van (de Zak van) Zuid-Beveland zijn opgegroeid met onze activiteiten, maar zelden komt het voor dat iemand van buiten het voormalig ambachtsheerlijke gebied weet wat een ambachtsheerlijkheid is. (Ambachts)heerlijkheden hebben echter circa 1000 jaar lang een centrale rol gespeeld in het leven van alledag. Als voorloper van de gemeente bestuurde de eigenaar van de heerlijkheid een gebied, hij sprak er recht, benoemde de lokale pastoor of predikant en hief er belasting. Die rechten zijn inmiddels bij wet afgeschaft, maar de nog resterende rechten maken nog steeds deel uit van het leven van vele bewoners van Zuid-Beveland.

Nu deze rechten niet meer zoals vroeger de grondeigenaren belasten, lenen zij zich er voor om zelfs tot lering en vermaakt te dienen. Daarmee vindt op een prettige manier kennisoverdracht plaats en kan een laatste restant uit het feodale tijdperk ook in de toekomst behouden blijven.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp
Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp
Toekomst voor historie

U doneert aan : Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...